Skip to main content

Alamin ang tamang impormasyon! Tara sa BIDA BakuNation!

Maaari bang magpabakuna kontra COVID-19 ang babaeng nagpapasuso, mga buntis o planong magbuntis? Kailangan bang kumuha ng pregnancy test bago magpabakuna?

Alamin ang kasagutan ng Department of Health sa mga katanunang ito tungkol sa pagbabakuna ng mga babaeng nagpapasuso at mga buntis laban sa COVID-19.
Alamin ang tamang impormasyon! Tara sa BIDA BakuNation!

 

Official Website of Municipality of Real
error: