Skip to main content

Alamin | Pwede ka bang Makatanggap ng COVID-19 Vaccine?

Please Share.
Alamin | Pwede ka bang Makatanggap ng COVID-19 Vaccine?
Ayon sa Department of Health:
HINDI MAAARI
❌ May edad na mas mababa sa 18 taong gulang
❌ May allergy sa polysorbate, polyethylene glycol / PEG, o iba pang sangkap ng bakuna
❌ May malubhang allergy matapos tumanggap ng unang dose ng bakuna
IPAGPALIBAN MUNA
🕒 May alinman sa mga sumusunod na sintomas: lagnat / panginginig dahil sa lamig, sakit ng ulo, ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, pananakit ng kalamnan, pagkapagod, panghihina, kawalan ng panlasa o pang-amoy, hirap sa paghinga, rashes
🕒 May exposure sa taong confirmed o suspect na kaso ng COVID-19 sa nakaraang 14 na araw
🕒 Dating ginamot para sa COVID-19 sa nakaraang 90 na araw
🕒 Ginamot o nakakuha ng convalescent plasma o monoclonal antibodies para sa COVID-19 nitong nakaraang 90 na araw
🕒 Mga buntis na nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis
🕒 Nakakuha ng kahit na anong klaseng bakuna sa nakaraang 14 na araw
KAILANGAN NG MEDICAL CLEARANCE MULA SA DOKTOR
📄 May autoimmune disease
📄 Na-diagnose na may Human Immunodeficiency Virus (HIV)
📄 Na-diagnose na may kanser
📄 Sumailalim sa organ transplant
📄 Kasalukuyang umiinom ng steroids2
📄 Nakaratay na lang sa kama o may sakit na hindi tataas sa anim (6) na buwan ang taning
OO, SUBALIT KAILANGAN NG KARAGDAGANG PAG-IINGAT
✅ May sakit kaugnay ng pagdudugo o kasalukuyang umiinom ng anticoagulants
✅ May history ng anaphylaxis o malubhang allergy
✅ May allergy sa pagkain, itlog, o gamot
✅ May hika
Source: DOH
Sa mga hindi nabanggit sa itaas, o sa mga nasa kategoriyang Ipagpaliban Muna, Kailangan ng Medical Clearance Mula sa Doctor at Oo, Subalit Kailangan ng Karagdagang Pag-iingat, maaari na po kayong magparehistro para sa Libreng Bakuna kontra COVID-19 at sagutan ang Pre-Registration Form na nasa link sa pinned post sa itaas ng page na ito (Municipality of Real).

Official Website of Municipality of Real
error: