Skip to main content

Bilang pagsisimula ng mga Mahal na Araw, ipinagdiriwang ang Linggo ng Palaspas upang gunitain ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sa sangkatauhan.

Bilang pagsisimula ng mga Mahal na Araw, ipinagdiriwang ang Linggo ng Palaspas upang gunitain ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sa sangkatauhan. Ang Kaniyang wagas na pag-ibig ang nag-udyok sa Kaniya na ihandog ang Kaniyang Bugtong na Anak para matubos ang tao sa kanilang mga kasalanan.

Ngayong tayo ay nahaharap sa pandemya, hinihikaya’t ang lahat na nawa’y manatili sa tahanan, dito magnilay at taimtim na manalangin. Panatilihing ligtas ang sarili at ang pamilya. Sumunod sa mga tagubilin ng pamahalaan.
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal

Official Website of Municipality of Real
error: