Skip to main content

Black Saturday

Sa pagkahimlay ni HesuKristo sa Kaniyang libingan, natubos ang sangkatauhan sa kasalanan at ang sinumang sumasampalataya ay may pag-asa para sa walang hanggang kaligtasan.
#GodBlessReal

Official Website of Municipality of Real
error: