Skip to main content

Easter Sunday

Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang nagbigay kabuluhan sa pangakong kapatawaran ng mga kasalanan at pag-asa para sa walang hanggang kaligtasan.
Happy Easter!
#GodBlessReal

Official Website of Municipality of Real
error: