Skip to main content

Good Friday

Sumigaw nang malakas si Jesus, “Ama, sa mga kamay mo’y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu!” At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.
Ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesus ay napakalaking tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ay bilang katuparan sa pangakong nasusulat sa Juan 3:16 na nagsasabing:
“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanngan.”
Ano ang ginagawa natin upang maging karapatdapat sa handog na ito?

Official Website of Municipality of Real
error: