Skip to main content

Habang buhay ko pong dadalahin at pagyayamanin ang lahat ng kabutihang itinuro mo sa akin

Habang buhay ko pong dadalahin at pagyayamanin ang lahat ng kabutihang itinuro mo sa akin. Wala ka pong ibang hinangad sa buhay kundi ang kabutihan ng Real. Simula bata pa po ako parati mong sinasabi na kailangan naming magpakabuti at magsumikap at tayo din ang tutulong sa bayan natin. Narito po ako dahil iminulat mo sa akin ang kahalagahan ng paglilingkod sa kapwa.

Itinakda na po ng Diyos na makapiling ka na Niya at tinatanggap ko po ito ng may buong pananampalataya. Nagpapasalamat po ako at payapa at walang paghihirap ang iyong paglisan. Hindi sapat ang dunong ng isang tao upang maunawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos sa bawat isa kaya’t sa kanya ko itinataas ang lahat. Marami mang naging balakid sa iyo, nagawa mo po ang misyon mo sa buhay ng buong katatagan, husay at katapatan. Wala ka pong pagkukulang at hindi po mapapantayan ang inyong naging paglilingkod. Naging makabuluhan at kapakipakinabang ang iyong buhay at ikinararangal ko na ikaw ang aking naging ama at gabay.
Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang mas higit pang kalingain, mahalin at paglingkuran ang ating mga kababayan. Sinabi mo sa akin nito lamang nakaraang buwan, “Kayanin mo lahat ng hirap, anak.” Aalalahanin ko ito at magsisilbing liwanag ka sa mga oras na haharap ako sa anumang pagsubok bilang pinuno. Alam ko pong hindi ito magiging madali pero sa gabay ng Panginoong Diyos, patuloy na pagtanaw sa iyong mga alaala, pagtutulungan at pagmamahalan ng ating buong pamilya, at ng lakas na nagbubuhat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta ng mga nagtitiwala sa atin at ng ating mga kababayan sa kabuuan, ay maitatawid natin ang Real sa mas maganda pang bukas.

Latest Articles

Official Website of Municipality of Real
error: