Skip to main content

Bilang Kordero ng Diyos, inihandog ng Panginoong Jesus ang kanyang katawan at dugo upang mapalaya ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan.

“Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo! Kung paano po kayong inibig, gayundin naman, mag-ibigan kayo.” – Juan 13:34
Bilang Kordero ng Diyos, inihandog ng Panginoong Jesus ang kanyang katawan at dugo upang mapalaya ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan.
#GodBlessReal

Official Website of Municipality of Real
error: