Skip to main content

MGCQ | Business Hours – Strictly Until 9:00 PM ONLY

Kaugnay sa itinakdang curfew (10:00 gabi hanggang 4:00 ng umaga) ang lahat ng mga establisimyentong pangnegosyo ay inaatasang magsara ng ika-9:00 ng gabi para magkaroon pa ang kanilang mga empleyado o tauhan at mga bisita o mamimili na magkaroon ng sapat na oras na makauwi sa kani-kanilang tahanan.Inaasahan ang mahigpit na pagtalima ng lahat.

Official Website of Municipality of Real
error: