MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 08, 2021 | 6:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 57
• Ang sampu (10) ay mula kana suspect case #108, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127 & 128
• Ang labing-apat (14) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152
• Ang dalawa (2) ay mula sa pangatlong RT-PCR test nina confirmed case #118 & 133
• Ang lima (5) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case 153
• Ang apat (4) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case 154
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang medikal na operasyon
• Ang apat (4) ay mula sa mga buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang anim (6) ay mula sa mga health workers
• Ang anim (6)ay mula sa mga APOR
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ng isang lalaki na nag-positibo sa COVID-19 mula sa Maynila
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nag-positibo sa Rapid Atigen Test
NEW TEST RESULT RELEASED: 3
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #118
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #145
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangatlong RT-PCR test ni confirmed case #121
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 08, 2021 | 6:00 PM
SUSPECT CASES – 124
ACTIVE CASE – 11 (ADMITTED – 1, ON-GOING QUARANTINE – 10)
CLEARED – 75
DIED- 11
PROBABLE CASE – 10
DIED – 10
CONFIRMED CASE – 161
ACTIVE CASE – 24
RECOVERED – 133
DIED – 4
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 108
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Acute Upper Respiratory Infection
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 114
• Isang 29-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 117
• Isang 27-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Acute Upper Respiratory Infection
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 119
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Cerebrovascular Disease Infarct
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 121
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng lalamunan, ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 122
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 123
• Isang 54-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 124
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Nanggaling sa isang health facility at kasalukuyang nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, pagtatae at hirap sa paghinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-8 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 125
• Isang 70-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-8 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 127 (New)
• Isang 26-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, kawalan ng pang-amoy at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-8 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 128 (New)
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 118
• Isang 61-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-26 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-31 ng Marso
• Nakuhanan ng pangatlong RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 133
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #113
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-31 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Nakuhanan ng pangatlong RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 135
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakatakdang manganak kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na konsiyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 136
• Isang 53-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 137
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 138
• Isang 5-araw na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #135
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test ngayong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 139
• Isang 38–taong gulang na babae mula sa Brgy. Tanauan
• Nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-24 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng lalamunan
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 140
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nagtatrabaho sa karatig-bayan at may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng katawan
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 141
• Isang 58-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Siya ay si suspect case #105
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 143
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #130
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 144
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang health worker at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #130
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 146
• Isang 58-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 147
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 148
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 149
• Isang 48-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #122
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-27 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 150
• Isang 74-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #122
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-27 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 151
• Isang 50-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Kiloloron
• Siya ay si suspect case #107
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-28 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 152
• Isang 51-taong gulang na babae mula sa Brgy. Malapad
• Siya ay isang health worker na nakatalaga sa Municipal Isolation Unit
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Marso bilang bahagi ng isinasagawang routine swab test para sa mga health workers na nakatalaga sa Municipal isolation Unit at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-28 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 155
• Isang 56-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Siya ay si suspect case #113
• Dinala sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-29 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-4 ng Abril
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 156
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-lasa at panghihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 157
• Isang 15-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 158
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #151
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 159
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-4 ng Abril bilang bahagi ng requirements sa kaniyang pag-alis sa bansa at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-5 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 160
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #120
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-6 ng Abril
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #101
• Siya ay si confirmed case #110
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #102
• Siya ay si confirmed case #115
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #103
• Siya ay si confirmed case #106
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #104
• Siya ay si confirmed case #107
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #105
• Siya ay si confirmed case #108
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #106
• Siya ay si confirmed case #112
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #107
• Siya ay si confirmed case #114
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #108
• Siya ay si confirmed case #116
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #109
• Siya ay si confirmed case #104
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #110
• Siya ay si confirmed case #117
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #111
• Siya ay si confirmed case #109
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #112
• Siya ay si confirmed case #113
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #113
• Siya ay si confirmed case #111
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #114
• Siya ay si confirmed case #119
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #115
• Siya ay si confirmed case #120
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #116
• Siya ay si confirmed case #134
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #117
• Siya ay si confirmed case #102
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #118
• Siya ay si confirmed case #103
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #119
• Siya ay si confirmed case #105
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #120
• Siya ay si confirmed case #122
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #121
• Siya ay si confirmed case #123
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #122
• Siya ay si confirmed case #124
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #123
• Siya ay si confirmed case #125
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #124
• Siya ay si confirmed case #126
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #125
• Siya ay si confirmed case #127
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #126
• Siya ay si confirmed case #128
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #127
• Siya ay si confirmed case #129
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #128
• Siya ay si confirmed case #130
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #129
• Siya ay si confirmed case #131
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #130
• Siya ay si confirmed case #132
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #131
• Siya ay si confirmed case #145
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #132 (New)
• Siya ay si confirmed case #121
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #133 (New)
• Siya ay si confirmed case #142
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
¬¬¬___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #1
• Siya ay si confirmed case #67
MORTALITY #2
• Siya ay si confirmed case #153
MORTALITY #3
• Siya ay si confirmed case #154
MORTALITY #4 (New)
• Siya ay si confirmed case #161
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 57
• Ang sampu (10) ay mula kana suspect case #108, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127 & 128
• Ang labing-apat (14) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152
• Ang dalawa (2) ay mula sa pangatlong RT-PCR test nina confirmed case #118 & 133
• Ang lima (5) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case 153
• Ang apat (4) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case 154
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang medikal na operasyon
• Ang apat (4) ay mula sa mga buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang anim (6) ay mula sa mga health workers
• Ang anim (6)ay mula sa mga APOR
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ng isang lalaki na nag-positibo sa COVID-19 mula sa Maynila
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nag-positibo sa Rapid Atigen Test
___¬¬¬______
NEW TEST RESULT RELEASED: 3
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #118
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #145
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangatlong RT-PCR test ni confirmed case #121
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Our Logos

Follow Us

Contact

Address

Municipal Government Center, La Rosa Street, Poblacion 1, 4335 Real, Philippines

Visitor's Counter

0 4 8 4 5 8
Users Today : 183
Users Yesterday : 122
Users This Month : 709
Users This Year : 22729
Total Users : 48458
Views Today : 305
Views Yesterday : 211

© 2021. Municipality of Real, Province of Quezon.
All rights reserved. Powered by:
Official Website of Municipality of Real
error: