Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 11, 2021 | 5:00 PM

SUSPECT CASES – 132
ACTIVE CASE – 7 (ADMITTED – 2, ON-GOING QUARANTINE – 5)
CLEARED – 80
DIED- 11
PROBABLE CASE – 10
DIED – 10
CONFIRMED CASE – 171
ACTIVE CASE – 26
RECOVERED – 141
DIED – 4
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 117
• Isang 27-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Acute Upper Respiratory Infection
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 124
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Nanggaling sa isang health facility at kasalukuyang nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, pagtatae at hirap sa paghinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-8 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 125
• Isang 70-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-8 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 127
• Isang 26-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, kawalan ng pang-amoy at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-8 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 129
• Isang 60-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 130
• Isang 60-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Cardiovascular Disease at Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 131 (New)
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 132 (New)
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Lubayat
• Nakakaranas ng sintomas na ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan at hirap sa pag-hinga
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 133
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #113
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-31 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-4 ng Abril
• Nakuhanan ng pangatlong RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 135
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakatakdang manganak kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na konsiyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 136
• Isang 53-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-1 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-3 ng Abril
CONFIRMED CASE # 138
• Isang 5-araw na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #135
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 140
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nagtatrabaho sa karatig-bayan at may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng katawan
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-9 ng Abril
CONFIRMED CASE # 143
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #130
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-9 ng Abril
CONFIRMED CASE # 144
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang health worker at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #130
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-9 ng Abril
CONFIRMED CASE # 149
• Isang 48-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #122
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-27 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 150
• Isang 74-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #122
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-27 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 152
• Isang 51-taong gulang na babae mula sa Brgy. Malapad
• Siya ay isang health worker na nakatalaga sa Municipal Isolation Unit
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Marso bilang bahagi ng isinasagawang routine swab test para sa mga health workers na nakatalaga sa Municipal isolation Unit at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-28 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 155
• Isang 56-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Siya ay si suspect case #113
• Dinala sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-29 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-4 ng Abril
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 156
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-lasa at panghihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 157
• Isang 15-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 158
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #151
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 159
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-4 ng Abril bilang bahagi ng requirements sa kaniyang pag-alis sa bansa at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-5 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 160
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #120
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-6 ng Abril
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 162
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #121
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, sipon, panghihina ng katawan at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 163
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #128
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon at lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 164
• Isang 25-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 165
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 166
• Isang 21-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 167
• Isang 17-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 168
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 169
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 170
• Isang 29-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Siya ay si suspect case #114
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 171
• Isang 23-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang manganak kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pag-dadalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #103
• Siya ay si confirmed case #106
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #104
• Siya ay si confirmed case #107
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #105
• Siya ay si confirmed case #108
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #106
• Siya ay si confirmed case #112
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #107
• Siya ay si confirmed case #114
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #108
• Siya ay si confirmed case #116
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #109
• Siya ay si confirmed case #104
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #110
• Siya ay si confirmed case #117
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #111
• Siya ay si confirmed case #109
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #112
• Siya ay si confirmed case #113
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #113
• Siya ay si confirmed case #111
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #114
• Siya ay si confirmed case #119
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #115
• Siya ay si confirmed case #120
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #116
• Siya ay si confirmed case #134
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #117
• Siya ay si confirmed case #102
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #118
• Siya ay si confirmed case #103
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #119
• Siya ay si confirmed case #105
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #120
• Siya ay si confirmed case #122
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #121
• Siya ay si confirmed case #123
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #122
• Siya ay si confirmed case #124
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #123
• Siya ay si confirmed case #125
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #124
• Siya ay si confirmed case #126
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #125
• Siya ay si confirmed case #127
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #126
• Siya ay si confirmed case #128
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #127
• Siya ay si confirmed case #129
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #128
• Siya ay si confirmed case #130
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #129
• Siya ay si confirmed case #131
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #130
• Siya ay si confirmed case #132
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #131
• Siya ay si confirmed case #145
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #132
• Siya ay si confirmed case #121
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #133
• Siya ay si confirmed case #142
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #134
• Siya ay si confirmed case #118
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #135
• Siya ay si confirmed case #137
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE # 136
• Siya ay si confirmed case #139
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #137
• Siya ay si confirmed case #141
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #138
• Siya ay si confirmed case #146
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #139
• Siya ay si confirmed case #147
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #140
• Siya ay si confirmed case #148
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #141
• Siya ay si confirmed case #151
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
¬¬¬___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #1
• Siya ay si confirmed case #67
MORTALITY #2
• Siya ay si confirmed case #153
MORTALITY #3
• Siya ay si confirmed case #154
MORTALITY #4
• Siya ay si confirmed case #161
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 32
• Ang tatlo (3) ay mula kana suspect case #124, 125 & 127
• Ang anim (6) ay mula sa mga health workers
• Ang anim (6) ay mula sa mga APOR
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang apat (4) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang anim (6) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #135, 138, 149, 150, 155 & 156
• Ang isa (1) ay mula sa pangatlong RT-PCR test ni confirmed case #133
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ng isang lalaki na nag-positibo sa COVID-19 mula sa Maynila
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nag-positibo sa Rapid Antigen Test
___¬¬¬______
NEW TEST RESULT RELEASED: 0
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: