Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 13, 2021 | 7:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 31
• Ang lima (5) ay mula kana suspect cases #129, 133, 134, 135 & 138
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #161
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #163
• Ang siyam (9) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #164 & 165
• Ang dalawa (2) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #172
• Ang isa (1) ay mula sa isang frontliner
• Ang apat (4) ay mula sa mga Uniformed Personnel
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #159
NEW TEST RESULT RELEASED: 28
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #125
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #154
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang apat (4) na resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga APOR
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #156
• Ang anim (6) na resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga health workers
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kana suspect cases #124 & 127
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #154
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ng isang lalaki na nag-positibo sa COVID-19 mula sa Maynila
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga APOR
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed cases #149 & 155
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 13, 2021 | 7:00 PM
SUSPECT CASES – 138
ACTIVE CASE – 10 (ADMITTED – 2, ON-GOING QUARANTINE – 8)
CLEARED – 82
DIED- 11
PROBABLE CASE – 10
DIED – 10
CONFIRMED CASE – 181
ACTIVE CASE – 26
RECOVERED – 150
DIED – 5
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 129
• Isang 60-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 130
• Isang 60-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Cardiovascular Disease at Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 131
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 132
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Lubayat
• Nakakaranas ng sintomas na ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan at hirap sa pag-hinga
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 133 (New)
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 134 (New)
• Isang 71-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pang-hihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 135 (New)
• Isang 74-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at pang-hihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 136 (New)
• Isang 44-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng lalamunan, pananakit ng ulo at ubo
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 137 (New)
• Isang 9-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng ulo
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 138 (New)
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Pandan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo at pananakit ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 136
• Isang 53-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-1 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-3 ng Abril
CONFIRMED CASE # 152
• Isang 51-taong gulang na babae mula sa Brgy. Malapad
• Siya ay isang health worker na nakatalaga sa Municipal Isolation Unit
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Marso bilang bahagi ng isinasagawang routine swab test para sa mga health workers na nakatalaga sa Municipal isolation Unit at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-28 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 156
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-lasa at panghihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-12 ng Abril
CONFIRMED CASE # 157
• Isang 15-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 158
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #151
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 159
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-4 ng Abril bilang bahagi ng requirements sa kaniyang pag-alis sa bansa at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-5 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 160
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #120
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-6 ng Abril
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 162
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #121
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, sipon, panghihina ng katawan at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 163
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #128
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon at lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 164
• Isang 25-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 165
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 166
• Isang 21-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 167
• Isang 17-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 168
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 169
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 170
• Isang 29-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Siya ay si suspect case #114
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 171
• Isang 23-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang manganak kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pag-dadalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 173 (New)
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 174 (New)
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-12 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 175 (New)
• Isang 22-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nagpositibo sa Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 176 (New)
• Isang 70-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #125
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 177 (New)
• Isang 30-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #159
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon, ubo, hirap sa pag-hinga at pananakit ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-12 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 178 (New)
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang Uniformed Personnel o APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 179 (New)
• Isang 55-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isang APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 180 (New)
• Isang 59-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isang APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 181 (New)
• Isang 32-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isang Uniformed Personnel o APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon at lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #115
• Siya ay si confirmed case #120
RECOVERED CASE #116
• Siya ay si confirmed case #134
RECOVERED CASE #117
• Siya ay si confirmed case #102
RECOVERED CASE #118
• Siya ay si confirmed case #103
RECOVERED CASE #119
• Siya ay si confirmed case #105
RECOVERED CASE #120
• Siya ay si confirmed case #122
RECOVERED CASE #121
• Siya ay si confirmed case #123
RECOVERED CASE #122
• Siya ay si confirmed case #124
RECOVERED CASE #123
• Siya ay si confirmed case #125
RECOVERED CASE #124
• Siya ay si confirmed case #126
RECOVERED CASE #125
• Siya ay si confirmed case #127
RECOVERED CASE #126
• Siya ay si confirmed case #128
RECOVERED CASE #127
• Siya ay si confirmed case #129
RECOVERED CASE #128
• Siya ay si confirmed case #130
RECOVERED CASE #129
• Siya ay si confirmed case #131
RECOVERED CASE #130
• Siya ay si confirmed case #132
RECOVERED CASE #131
• Siya ay si confirmed case #145
RECOVERED CASE #132
• Siya ay si confirmed case #121
RECOVERED CASE #133
• Siya ay si confirmed case #142
RECOVERED CASE #134
• Siya ay si confirmed case #118
RECOVERED CASE #135
• Siya ay si confirmed case #137
RECOVERED CASE # 136
• Siya ay si confirmed case #139
RECOVERED CASE #137
• Siya ay si confirmed case #141
RECOVERED CASE #138
• Siya ay si confirmed case #146
RECOVERED CASE #139
• Siya ay si confirmed case #147
RECOVERED CASE #140
• Siya ay si confirmed case #148
RECOVERED CASE #141
• Siya ay si confirmed case #151
RECOVERED CASE #142
• Siya ay si confirmed case #140
RECOVERED CASE #143
• Siya ay si confirmed case #143
RECOVERED CASE #144
• Siya ay si confirmed case #144
RECOVERED CASE # 145 (New)
• Siya ay si confirmed case #133
RECOVERED CASE # 146 (New)
• Siya ay si confirmed case #135
RECOVERED CASE # 147 (New)
• Siya ay si confirmed case #138
RECOVERED CASE # 148 (New)
• Siya ay si confirmed case #149
RECOVERED CASE # 149 (New)
• Siya ay si confirmed case #150
RECOVERED CASE # 150 (New)
• Siya ay si confirmed case #155
¬¬¬___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #1
• Siya ay si confirmed case #67
MORTALITY #2
• Siya ay si confirmed case #153
MORTALITY #3
• Siya ay si confirmed case #154
MORTALITY #4
• Siya ay si confirmed case #161
MORTALITY #5
• Siya ay si confirmed case #172
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 31
• Ang lima (5) ay mula kana suspect cases #129, 133, 134, 135 & 138
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #161
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #163
• Ang siyam (9) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #164 & 165
• Ang dalawa (2) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #172
• Ang isa (1) ay mula sa isang frontliner
• Ang apat (4) ay mula sa mga Uniformed Personnel
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #159
___¬¬¬______
NEW TEST RESULT RELEASED: 28
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #125
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #154
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang apat (4) na resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga APOR
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #156
• Ang anim (6) na resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga health workers
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kana suspect cases #124 & 127
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #154
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ng isang lalaki na nag-positibo sa COVID-19 mula sa Maynila
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga APOR
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed cases #149 & 155
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: