Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 16, 2021 | 5:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 54
• Ang labing-anim (16) ay mula kana suspect cases #133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148 & 149
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #161
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #163
• Ang siyam (9) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #164 & 165
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #172
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #176
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #179
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #181
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga frontliners
• Ang apat (4) ay mula sa mga Uniformed Personnel
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #159
• Ang lima (5) ay mula sa mga health workers
NEW TEST RESULT RELEASED: 4
April 14, 2021
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #129
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang pag-alis ng bansa
April 15, 2021
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #142
April 16, 2021
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babae na dinala sa isang health facility at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 16, 2021 | 5:00 PM
SUSPECT CASES – 149
ACTIVE CASE – 19 (ADMITTED – 1, ON-GOING QUARANTINE – 18)
CLEARED – 82
DIED- 11
PROBABLE CASE – 10
DIED – 10
CONFIRMED CASE – 185
ACTIVE CASE – 26
RECOVERED – 154
DIED – 5
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 130
• Isang 60-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Cardiovascular Disease at Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 131
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 132
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Lubayat
• Nakakaranas ng sintomas na ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan at hirap sa pag-hinga
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 133
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 134
• Isang 71-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pang-hihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 135
• Isang 74-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at pang-hihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 136
• Isang 44-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng lalamunan, pananakit ng ulo at ubo
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 137
• Isang 9-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng ulo
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 138
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Pandan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo at pananakit ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 139
• Isang 63-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tanauan
• Nanggaling sa isang health facility facility at nasuri na mayroong Congestive Heart Failure
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 140
• Isang 63-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nanggaling sa isang health facility facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 141
• Isang 70-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nanggaling sa isang health facility facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 143 (New)
• Isang 49-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 144 (New)
• Isang 46-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tanauan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 145 (New)
• Isang 38-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-lasa
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 146 (New)
• Isang 27-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 147 (New)
• Isang 66-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 148 (New)
• Isang 62-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 149 (New)
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test ngayong ika-16 ng Abril at hinihintay ang resulta
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 152
• Isang 51-taong gulang na babae mula sa Brgy. Malapad
• Siya ay isang health worker na nakatalaga sa Municipal Isolation Unit
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Marso bilang bahagi ng isinasagawang routine swab test para sa mga health workers na nakatalaga sa Municipal isolation Unit at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-28 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 156
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Malapad
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #152
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-lasa at panghihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-31 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-4 ng Abril
• Kasalakuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-12 ng Abril
CONFIRMED CASE # 159
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-4 ng Abril bilang bahagi ng requirements sa kaniyang pag-alis sa bansa at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-5 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 160
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #120
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-6 ng Abril
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 162
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #121
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, sipon, panghihina ng katawan at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 163
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #128
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon at lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 164
• Isang 25-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 165
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 166
• Isang 21-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 167
• Isang 17-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 168
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 169
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 170
• Isang 29-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Siya ay si suspect case #114
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 173
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-6 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 174
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #154
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-12 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 175
• Isang 22-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nagpositibo sa Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 176
• Isang 70-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #125
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 177
• Isang 30-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #159
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon, ubo, hirap sa pag-hinga at pananakit ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 178
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang Uniformed Personnel o APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 179
• Isang 55-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isang APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 180
• Isang 59-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isang APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 181
• Isang 32-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isang Uniformed Personnel o APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng sipon at lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 182
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Lumuwas noong ika-22 ng Marso patungong Manila upang mag-asikaso ng kaniyang mga kinakailangan sa pag-alis ng bansa
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Abril bilang bahagi ng requirements at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng dibdib
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 183
• Isang 60-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #129
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-14 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng hirap sa pag-hinga
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 184 (New)
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Siya ay si suspect case #142
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-15 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pabalik-balik na lagnat at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 185 (New)
• Isang 68-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakaranas ng sobrang pagka-hilo at panghihina ng ibabang bahagi ng katawan kung kaya’t agad na dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-15 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Walang ibang sintomas na nararamdaman
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #115
• Siya ay si confirmed case #120
RECOVERED CASE #116
• Siya ay si confirmed case #134
RECOVERED CASE #117
• Siya ay si confirmed case #102
RECOVERED CASE #118
• Siya ay si confirmed case #103
RECOVERED CASE #119
• Siya ay si confirmed case #105
RECOVERED CASE #120
• Siya ay si confirmed case #122
RECOVERED CASE #121
• Siya ay si confirmed case #123
RECOVERED CASE #122
• Siya ay si confirmed case #124
RECOVERED CASE #123
• Siya ay si confirmed case #125
RECOVERED CASE #124
• Siya ay si confirmed case #126
RECOVERED CASE #125
• Siya ay si confirmed case #127
RECOVERED CASE #126
• Siya ay si confirmed case #128
RECOVERED CASE #127
• Siya ay si confirmed case #129
RECOVERED CASE #128
• Siya ay si confirmed case #130
RECOVERED CASE #129
• Siya ay si confirmed case #131
RECOVERED CASE #130
• Siya ay si confirmed case #132
RECOVERED CASE #131
• Siya ay si confirmed case #145
RECOVERED CASE #132
• Siya ay si confirmed case #121
RECOVERED CASE #133
• Siya ay si confirmed case #142
RECOVERED CASE #134
• Siya ay si confirmed case #118
RECOVERED CASE #135
• Siya ay si confirmed case #137
RECOVERED CASE # 136
• Siya ay si confirmed case #139
RECOVERED CASE #137
• Siya ay si confirmed case #141
RECOVERED CASE #138
• Siya ay si confirmed case #146
RECOVERED CASE #139
• Siya ay si confirmed case #147
RECOVERED CASE #140
• Siya ay si confirmed case #148
RECOVERED CASE #141
• Siya ay si confirmed case #151
RECOVERED CASE #142
• Siya ay si confirmed case #140
RECOVERED CASE #143
• Siya ay si confirmed case #143
RECOVERED CASE #144
• Siya ay si confirmed case #144
RECOVERED CASE # 145
• Siya ay si confirmed case #133
RECOVERED CASE # 146
• Siya ay si confirmed case #135
RECOVERED CASE # 147
• Siya ay si confirmed case #138
RECOVERED CASE # 148
• Siya ay si confirmed case #149
RECOVERED CASE # 149
• Siya ay si confirmed case #150
RECOVERED CASE # 150
• Siya ay si confirmed case #155
RECOVERED CASE # 151
• Siya ay si confirmed case #157
RECOVERED CASE # 152
• Siya ay si confirmed case #158
RECOVERED CASE # 153 (New)
• Siya ay si confirmed case #136
RECOVERED CASE # 154 (New)
• Siya ay si confirmed case #171
¬¬¬___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #1
• Siya ay si confirmed case #67
MORTALITY #2
• Siya ay si confirmed case #153
MORTALITY #3
• Siya ay si confirmed case #154
MORTALITY #4
• Siya ay si confirmed case #161
MORTALITY #5
• Siya ay si confirmed case #172
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 54
• Ang labing-anim (16) ay mula kana suspect cases #133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148 & 149
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #153
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #159
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #161
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #163
• Ang siyam (9) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #164 & 165
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #172
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #176
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #179
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #181
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga frontliners
• Ang apat (4) ay mula sa mga Uniformed Personnel
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang isa (1) ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #159
• Ang lima (5) ay mula sa mga health workers
___¬¬¬____
NEW TEST RESULT RELEASED: 4
April 14, 2021
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #129
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang pag-alis ng bansa
April 15, 2021
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #142
April 16, 2021
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babae na dinala sa isang health facility at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: