Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 28, 2021 | 5:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 18
• Ang lima (5) ay mula kana suspect cases #155, 156, 157, 158 & 160
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #185
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #197
• Ang apat (4) ay mula sa mga health workers
• Ang isa (1) ay mula sa isang frontliner
• Ang dalawa (2) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #178 & 184
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
NEW TEST RESULT RELEASED: 1
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #151
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF April 28, 2021 | 5:00 PM
SUSPECT CASES – 160
ACTIVE CASE – 6 (ADMITTED – 1, ON-GOING QUARANTINE – 5)
CLEARED – 94
DIED- 12
PROBABLE CASE – 11
DIED – 11
CONFIRMED CASE – 206
ACTIVE CASE – 16
RECOVERED – 184
DIED – 6
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 155
• Isang 44-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pangangati ng lalamunan at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 156
• Isang 33-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng sintomas tulad ubo, lagnat at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 157
• Isang 52-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pagtatae, lagnat at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test nong ika-23 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 158
• Isang 19-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan at pananakit ng likod
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-27 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 159
• Isang 67-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Bronchial Asthma in Acute Exacerbation
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 160
• Isang 34-taong gulang na babaeng buntis mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nanggaling sa isang health facility at nakararanas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 160
• Isang 61-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #120
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, lagnat at hirap sa pag-hinga
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-6 ng Abril
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 178
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang Uniformed Personnel o APOR (Authorized Person Outside Residence)
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-23 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 182
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Lumuwas noong ika-22 ng Marso patungong Manila upang mag-asikaso ng kaniyang mga kinakailangan sa pag-alis ng bansa
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Abril bilang bahagi ng requirements at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng dibdib
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 187
• Isang 71-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay si suspect case #134
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at pang-hihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-17 ng Abril
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-20 ng Abril at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-24 ng Abril
CONFIRMED CASE # 195
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang frontliner
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, sipon, kawalan ng pang-amoy at pagkahapo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-17 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 196
• Isang 71-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #161
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 197
• Isang 46-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tanauan
• Siya ay si suspect case #144
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 198
• Isang 9-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay si suspect case #137
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 199
• Isang 38-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #145
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-lasa
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 200
• Isang 66-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #147
• Nakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 201
• Isang 50-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #143
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 202
• Isang 62-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #148
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 203
• Isang 65-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakaranas ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga
• Dinala sa isang health facility noong ika-23 ng Abril at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-24 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Abril
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 204
• Isang 48-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Siya ay si suspect case #153
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-26 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 205
• Isang 14-taong gulang na babae mula sa Brgy.Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #195
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-26 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 206 (New)
• Isang 67-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay si suspect case #151
• Nakaranas ng sintomas tulad lagnat
• Dinala sa isang health facility noong ika-17 ng Abril at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-28 ng Abril
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE # 151
• Siya ay si confirmed case #157
RECOVERED CASE # 152
• Siya ay si confirmed case #158
RECOVERED CASE # 153
• Siya ay si confirmed case #136
RECOVERED CASE # 154
• Siya ay si confirmed case #171
RECOVERED CASE # 155
• Siya ay si confirmed case #159
RECOVERED CASE # 156
• Siya ay si confirmed case #162
RECOVERED CASE # 157
• Siya ay si confirmed case #164
RECOVERED CASE # 158
• Siya ay si confirmed case #166
RECOVERED CASE # 159
• Siya ay si confirmed case #167
RECOVERED CASE # 160
• Siya ay si confirmed case #168
RECOVERED CASE # 161
• Siya ay si confirmed case #169
RECOVERED CASE # 162
• Siya ay si confirmed case #170
RECOVERED CASE # 163
• Siya ay si confirmed case #173
RECOVERED CASE # 164
• Siya ay si confirmed case #163
RECOVERED CASE # 165
• Siya ay si confirmed case #165
RECOVERED CASE # 166
• Siya ay si confirmed case #174
RECOVERED CASE # 167
• Siya ay si confirmed case #175
RECOVERED CASE # 168
• Siya ay si confirmed case #176
RECOVERED CASE # 169
• Siya ay si confirmed case #181
RECOVERED CASE # 170
• Siya ay si confirmed case #177
RECOVERED CASE # 171
• Siya ay si confirmed case #179
RECOVERED CASE # 172
• Siya ay si confirmed case #180
RECOVERED CASE # 173
• Siya ay si confirmed case #183
RECOVERED CASE #174
• Siya ay si confirmed case #186
RECOVERED CASE #175
• Siya ay si confirmed case #188
RECOVERED CASE #176
• Siya ay si confirmed case #191
RECOVERED CASE #177
• Siya ay si confirmed case #192
RECOVERED CASE #178
• Siya ay si confirmed case #193
RECOVERED CASE #179
• Siya ay si confirmed case #152
RECOVERED CASE #180
• Siya ay si confirmed case #156
RECOVERED CASE #181
• Siya ay si confirmed case #184
RECOVERED CASE #182
• Siya ay si confirmed case #189
RECOVERED CASE #183
• Siya ay si confirmed case #190
RECOVERED CASE #184
• Siya ay si confirmed case #194
¬¬¬___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #1
• Siya ay si confirmed case #67
MORTALITY #2
• Siya ay si confirmed case #153
MORTALITY #3
• Siya ay si confirmed case #154
MORTALITY #4
• Siya ay si confirmed case #161
MORTALITY #5
• Siya ay si confirmed case #172
MORTALITY #6
• Siya ay si confirmed case #185
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 18
• Ang lima (5) ay mula kana suspect cases #155, 156, 157, 158 & 160
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #185
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #197
• Ang apat (4) ay mula sa mga health workers
• Ang isa (1) ay mula sa isang frontliner
• Ang dalawa (2) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #178 & 184
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
___¬¬¬____
NEW TEST RESULT RELEASED: 1
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #151
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: