Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF MARCH 21, 2021 | 5:00 PM

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF MARCH 21, 2021 | 5:00 PM
 SUSPECT CASES – 100
ACTIVE CASE – 5 (ADMITTED – 1, ON-GOING QUARANTINE – 4)
CLEARED – 61
DIED- 11
 PROBABLE CASE – 9
DIED – 9
 CONFIRMED CASE – 128
ACTIVE CASE –30
RECOVERED – 97
DIED – 1
________
SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 1
• Cleared
SUSPECT CASE # 2
• Cleared
SUSPECT CASE # 3
• Cleared
SUSPECT CASE # 4
• Nakuhanan ng RT-PCR test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-14 ng Mayo kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASE. Siya ay i-dineklarang recovered na.
SUSPECT CASE # 5
• Cleared
SUSPECT CASE #6
• Cleared
SUSPECT CASE #7
• Cleared
SUSPECT CASE #8
• Cleared
SUSPECT CASE #9
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #10
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #11
• Cleared
SUSPECT CASE #12
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #13
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #14
• Cleared
SUSPECT CASE #15
• Binawian ng buhay noong gabi ng ika-31 ng Mayo habang nasa isang health facility
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test kaya’t siya ay mapapabilang sa PROBABLE CASE
SUSPECT CASE #16
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #17
• Cleared
SUSPECT CASE #18
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #19
• Cleared
SUSPECT CASE #20
• Cleared
SUSPECT CASE #21
• Cleared
SUSPECT CASE #22
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #23
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE #24
• Cleared
SUSPECT CASE #25
• Cleared
SUSPECT CASE #26
• Binawian ng buhay noong ika-8 ng Agosto pagdating sa isang health facility
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test kaya’t siya ay mapapabilang sa PROBABLE CASE
SUSPECT CASE #27
• Binawian ng buhay noong ika-11 ng Agosto pagdating sa isang health facility
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test kaya’t siya ay mapapabilang sa PROBABLE CASE
SUSPECT CASE # 28
• Cleared
SUSPECT CASE # 29
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Agosto at at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-19 ng Agosto kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 30
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Agosto at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Agosto kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 31
• Cleared
SUSPECT CASE # 32
• Cleared
SUSPECT CASE # 33
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Agosto at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Agosto kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 34
• Cleared
SUSPECT CASE # 35
• Cleared
SUSPECT CASE # 36
• Cleared
SUSPECT CASE # 37
• Cleared
SUSPECT CASE # 38
• Cleared
SUSPECT CASE # 39
• Cleared
SUSPECT CASE # 40
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-1 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-4 ng Setyembre kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 41
• Cleared
SUSPECT CASE # 42
• Cleared
SUSPECT CASE # 43
• Cleared
SUSPECT CASE # 44
• Cleared
SUSPECT CASE # 45
• Cleared
SUSPECT CASE # 46
• Cleared
SUSPECT CASE # 47
• Cleared
SUSPECT CASE # 48
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-2 ng Oktubre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-3 ng Oktubre kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 49
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-2 ng Oktubre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-3 ng Oktubre kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 50
• Cleared
SUSPECT CASE #51
•Cleared
SUSPECT CASE # 52
• Cleared
SUSPECT CASE # 53
• Binawian ng buhay noong ika-10 ng Nobyembre sa isang health facility
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test kaya’t siya ay mapapabilang sa PROBABLE CASE
SUSPECT CASE # 54
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE # 55
• Cleared
SUSPECT CASE # 56
• Cleared
SUSPECT CASE # 57
• Cleared
SUSPECT CASE # 58
• Cleared
SUSPECT CASE # 59
• Cleared
SUSPECT CASE # 60
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE # 61
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-13 ng Disyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-14 ng Disyembre kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 62
• Cleared
SUSPECT CASE # 63
• Cleared
SUSPECT CASE # 64
• Cleared
SUSPECT CASE # 65
• Cleared
SUSPECT CASE # 66
• Cleared
SUSPECT CASE # 67
• Cleared
SUSPECT CASE # 68
• Cleared
SUSPECT CASE # 69
• Cleared
SUSPECT CASE # 70
• Died
• RT-PCR tested NEGATIVE
SUSPECT CASE # 71
• Cleared
SUSPECT CASE # 72
• Binawian ng buhay ngayong ika-13 ng Enero habang nasa isang health facility
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test kaya’t siya ay mapapabilang sa PROBABLE CASE
SUSPECT CASE # 73
• Cleared
SUSPECT CASE # 74
• Cleared
SUSPECT CASE # 75
• Cleared
SUSPECT CASE # 76
• Cleared
SUSPECT CASE # 77
• Cleared
SUSPECT CASE # 78
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Pebrero at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Pebrero kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 79
• Cleared
SUSPECT CASE # 80
• Cleared
SUSPECT CASE # 81
• Cleared
SUSPECT CASE # 82
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Pebrero at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-28 ng Pebrero kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 83
• Cleared
SUSPECT CASE # 84
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 85
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 86
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso kaya’t napabilang siya sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 87
• Isang 16-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso.
SUSPECT CASE # 88
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Marso kaya’t napabilang sila sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 89
• Isang 68-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nanggaling sa isang health facility at nakararanas ng sintomas na pananakit ng tyan at kawalan ng pang-lasa
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 90
• Cleared
SUSPECT CASE # 91
• Isang 57-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Muling ibinalik sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 92
• Isang 57-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakakaranas ng sintomas na lagnat at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 93
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso kaya’t napabilang sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 94
• Cleared
SUSPECT CASE # 95
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso kaya’t napabilang sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 96
• Cleared
SUSPECT CASE # 97
• Cleared
SUSPECT CASE # 98
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso kaya’t napabilang sa CONFIRMED CASES.
SUSPECT CASE # 99
• Isang 47-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo, sipon at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 100
• Isang 23-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
_________
PROBABLE CASE
PROBABLE CASE #1
• Isang 27-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Nasuri na mayroong Dengue Hemorrhagic Fever
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test ngunit hindi na ito nagawa dahil binawian siya ng buhay noong gabi ng ika-31 ng Mayo habang nasa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test ang kanyang asawa noong ika-4 ng Hunyo at lumabas na NEGATIBO ang resulta noong ika-9 ng Hunyo
PROBABLE CASE #2
• Isang 70-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nasuri na mayroong Cerebrovascular Accident (Stroke)
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong ika-8 ng Agosto pagdating sa isang health facility
PROBABLE CASE #3
• Isang 54-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nasuri na mayroong Pulmonary Tuberculosis
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong ika-11 ng Agosto pagdating sa isang health facility
PROBABLE CASE # 4
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Nasuri na mayroong Congestive Heart Failure
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong ika-28 ng Agosto habang nasa health facility
PROBABLE CASE # 5
• Isang 78-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nasuri na mayroong Upper Respiratory Tract Infection at Hypertensive Arteriosclerotic Cardiovascular Disease
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong gabi ng ika-30 ng Oktubre habang nasa health facility
PROBABLE CASE # 6
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Poblacion 61
• Nasuri na mayroong Cerebrovascular Accident (Stroke)
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong ika-4 ng Nobyembre pagdating sa isang health facility
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga nakasalamuha nito
PROBABLE CASE # 7
• Isang 54-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia at Cerebrovascular Accident
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong ika-10 ng Nobyembre sa isang health facility
PROBABLE CASE # 8
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Lubayat
• Dinala sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia at Asthma
• Tumangging magpa-admit sa health facility at binawain ng buhay noong ika-22 ng Nobyembre habang nasa kanilang bahay kung kaya’t hindi na nakuhanan ng RT-PCR test
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
PROBABLE CASE # 9
• Isang 96-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Dinala sa isang health facility at nasuri na mayroong Electrolyte Imbalance, Upper Gastrointestinal Bleeding, Anemia at Cardiac Arrythmia
• Hindi na nakuhanan ng RT-PCR test dahil binawian na siya ng buhay noong ika-13 ng Enero sa isang health facility
PAGLILINAW PARA KAY PROBABLE CASE # 9 (DIED):
• Nakaranas ng panghihina ng katawan kung kaya’t dinala sa isang health facility noong ika-11 ng Enero
• Siya ay idineklarang isang suspect case ng pinag-dalahang health facility
__________
CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE #1
• Recovered
CONFIRMED CASE #2
• Recovered
CONFIRMED CASE #3
• Recovered
CONFIRMED CASE #4
• Recovered
CONFIRMED CASE #5
• Recovered
CONFIRMED CASE #6
• Recovered
CONFIRMED CASE #7
• Recovered
CONFIRMED CASE #8
• Recovered
CONFIRMED CASE #9
• Recovered
CONFIRMED CASE #10
• Recovered
CONFIRMED CASE #11
• Recovered
CONFIRMED CASE #12
• Recovered
CONFIRMED CASE #13
• Recovered
CONFIRMED CASE #14
• Recovered
CONFIRMED CASE #15
• Recovered
CONFIRMED CASE #16
• Recovered
CONFIRMED CASE #17
• Recovered
CONFIRMED CASE #18
• Recovered
CONFIRMED CASE #19
• Recovered
CONFIRMED CASE #20
• Recovered
CONFIRMED CASE #21
• Recovered
CONFIRMED CASE #22
• Recovered
CONFIRMED CASE #23
• Recovered
CONFIRMED CASE #24
• Recovered
CONFIRMED CASE #25
• Recovered
CONFIRMED CASE #26
• Recovered
CONFIRMED CASE #27
• Recovered
CONFIRMED CASE #28
• Recovered
CONFIRMED CASE #29
• Recovered
CONFIRMED CASE #30
• Recovered
CONFIRMED CASE #31
• Recovered
CONFIRMED CASE #32
• Recovered
CONFIRMED CASE #33
• Recovered
CONFIRMED CASE #34
• Recovered
CONFIRMED CASE #35
• Recovered
CONFIRMED CASE #36
• Recovered
CONFIRMED CASE #37
• Recovered
CONFIRMED CASE #38
• Recovered
CONFIRMED CASE #39
• Recovered
CONFIRMED CASE #40
• Recovered
CONFIRMED CASE #41
• Recovered
CONFIRMED CASE #42
• Recovered
CONFIRMED CASE # 43
• Recovered
CONFIRMED CASE # 44
• Recovered
CONFIRMED CASE # 45
• Recovered
CONFIRMED CASE # 46
• Recovered
CONFIRMED CASE # 47
• Recovered
CONFIRMED CASE # 48
• Recovered
CONFIRMED CASE # 49
• Recovered
CONFIRMED CASE # 50
• Recovered
CONFIRMED CASE # 51
• Recovered
CONFIRMED CASE # 52
• Recovered
CONFIRMED CASE # 53
• Recovered
CONFIRMED CASE # 54
• Recovered
CONFIRMED CASE # 55
• Recovered
CONFIRMED CASE # 56
• Recovered
CONFIRMED CASE # 57
• Recovered
CONFIRMED CASE # 58
• Recovered
CONFIRMED CASE # 59
• Recovered
CONFIRMED CASE # 60
• Recovered
CONFIRMED CASE # 61
• Recovered
CONFIRMED CASE # 62
• Recovered
CONFIRMED CASE # 63
• Recovered
CONFIRMED CASE # 64
• Recovered
CONFIRMED CASE # 65
• Recovered
CONFIRMED CASE # 66
• Recovered
CONFIRMED CASE # 67
• Died
CONFIRMED CASE #68
• Recovered
CONFIRMED CASE # 69
• Recovered
CONFIRMED CASE # 70
• Recovered
CONFIRMED CASE # 71
• Recovered
CONFIRMED CASE # 72
• Recovered
CONFIRMED CASE # 73
• Recovered
CONFIRMED CASE # 74
• Recovered
CONFIRMED CASE # 75
• Recovered
CONFIRMED CASE # 76
• Recovered
CONFIRMED CASE # 77
• Recovered
CONFIRMED CASE # 78
• Recovered
CONFIRMED CASE # 79
• Recovered
CONFIRMED CASE # 80
• Recovered
CONFIRMED CASE # 81
• Recovered
CONFIRMED CASE # 82
• Recovered
CONFIRMED CASE # 83
• Recovered
CONFIRMED CASE # 84
• Recovered
CONFIRMED CASE # 85
• Recovered
CONFIRMED CASE # 86
• Recovered
CONFIRMED CASE # 87
• Recovered
CONFIRMED CASE # 88
• Recovered
CONFIRMED CASE # 89
• Recovered
CONFIRMED CASE # 90
• Recovered
CONFIRMED CASE # 91
• Recovered
CONFIRMED CASE # 92
• Recovered
CONFIRMED CASE # 93
• Recovered
• Nakuhanan ng pangatlong RT-PCR test noong ika-11 ng Marso at lumabas na NEGATIBO ang resulta ngayong ika-15 ng Marso
CONFIRMED CASE # 94
• Recovered
CONFIRMED CASE # 95
• Recovered
CONFIRMED CASE # 96
• Recovered
CONFIRMED CASE # 97
• Recovered
CONFIRMED CASE # 98
• Isang 24-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #97
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-3 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-5 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 99
• Recovered
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na NEGATIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 100
• Isang 66-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maragondon
• Siya ay si suspect case #88
• Nakararanas ng sintomas na ubo, pabalik-balik na lagnat at pananakit ng tyan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ng ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 101
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #84
• Nakararanas ng sintomas na pananakit ng katawan, ubo, sipon at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test ngayong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 102
• Isang 78-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #85
• Nakararanas ng sintomas na ubo at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 103
• Isang 73-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #86
• Nakararanas ng sintomas na ubo at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 104
• Isang 35-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay isa sa mga direktang nakasalamuha ni confirmed case #97
• Nakararanas ng sintomas na lagnat, ubo, pananakit ng kalamnan at likod, at bigat sa dibdib
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-9 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-10 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta ngayong ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 105
• Isang 16-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #87
• Nakararanas ng sintomas na sipon at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 106
• Isang 47-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 107
• Isang 37-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 108
• Isang 32-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 109
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #98
• Nakararanas ng hirap sa paghinga kung kaya’t dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test ika-18 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang result noong ika-19 ng Marso
CONFIRMED CASE # 110
• Isang 69-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Nakaranas ng sintomas na hirap sa paghinga, lagnat at ubo kaya’t dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 111
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Marso sa isang health facility bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Nakararanas ng sintomas na sipon at pananakit ng lalamunan
• Kasalukuyang naka strict quarantine at mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 112
• Isang 41-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nanggaling sa isang health facility at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng protocol ng health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 113
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility sa Metro Manila upang magpa-medical check-up at makalipas ang ilang araw ay nakaranas ng sintomas na hirap sa paghinga kung kaya’t muling dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 114
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nag-tatrabaho sa Metro Manila at may nakasalamuha na nag-positibo sa COVID-19 sa kaniyang trabaho kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 115
• Isang 38-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #101
• Nakakaranas ng sintomas na lagnat, ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 116
• Isang 5-buwan na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 117
• Isang 5-taong gulang na batang babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #104
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 118
• Isang 61-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 119
• Isang 47-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #101
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 120
• Isang 44-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #104
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 121
• Isang 25-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 122
• Isang 38-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #115
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 123
• Isang 56-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha nina confirmed case #101 & #115
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 124
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #93
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 125
• Isang 12-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #95
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 126
• Isang 40-taong gulang na babae mula sa Brgy. Capalong
• Siya ay si suspect case #98
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 127
• Isang 32-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang frontliner
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 128
• Isang 22-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• May nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #1
• Siya ay si confirmed case #1
RECOVERED CASE #2
• Siya ay si confirmed case #3
RECOVERED CASE #3
• Siya ay si confirmed case #4
RECOVERED CASE #4
• Siya ay si confirmed case #5
RECOVERED CASE #5
• Siya ay si confirmed case #6
RECOVERED CASE #6
• Siya ay si confirmed case #2
RECOVERED CASE # 7
• Siya ay si confirmed case #7
RECOVERED CASE # 8
• Siya ay si confirmed case #8
RECOVERED CASE # 9
• Siya ay si confirmed case #10
RECOVERED CASE # 10
• Siya ay si confirmed case #12
RECOVERED CASE # 11
• Siya ay si confirmed case #13
RECOVERED CASE # 12
• Siya ay si confirmed case #14
RECOVERED CASE # 13
• Siya ay si confirmed case #15
RECOVERED CASE # 14
• Siya ay si confirmed case #16
RECOVERED CASE # 15
• Siya ay si confirmed case #17
RECOVERED CASE # 16
• Siya ay si confirmed case #18
RECOVERED CASE # 17
• Siya ay si confirmed case #19
RECOVERED CASE # 18
• Siya ay si confirmed case #20
RECOVERED CASE # 19
• Siya ay si confirmed case #23
RECOVERED CASE #20
Siya ay si confirmed case #30
RECOVERED CASE #21
• Siya ay si confirmed case #21
RECOVERED CASE #22
• Siya ay si confirmed case #22
RECOVERED CASE #23
• Siya ay si confirmed case #24
RECOVERED CASE #24
• Siya ay si confirmed case #25
RECOVERED CASE #25
• Siya ay si confirmed case #26
RECOVERED CASE #26
• Siya ay si confirmed case #27
RECOVERED CASE #27
• Siya ay si confirmed case #28
RECOVERED CASE #28
• Siya ay si confirmed case #29
RECOVERED CASE #29
• Siya ay si confirmed case #31
RECOVERED CASE #30
• Siya ay si confirmed case #32
RECOVERED CASE #31
• Siya ay si confirmed case #35
RECOVERED CASE #32
• Siya ay si confirmed case #36
RECOVERED CASE #33
• Siya ay si confirmed case #37
RECOVERED CASE #34
• Siya ay si confirmed case #38
RECOVERED CASE #35
• Siya ay si confirmed case #41
RECOVERED CASE #36
• Siya ay si confirmed case #42
RECOVERED CASE #37
• Siya ay si confirmed case #52
RECOVERED CASE #38
• Siya ay si confirmed case #55
RECOVERED CASE #39
• Siya ay si confirmed case #33
RECOVERED CASE #40
• Siya ay si confirmed case #43
RECOVERED CASE #41
• Siya ay si confirmed case #44
RECOVERED CASE #42
• Siya ay si confirmed case #58
RECOVERED CASE #43
• Siya ay si confirmed case #59
RECOVERED CASE #44
• Siya ay si confirmed case #60
RECOVERED CASE #45
• Siya ay si confirmed case #61
RECOVERED CASE #46
• Siya ay si confirmed case #40
RECOVERED CASE #47
• Siya ay si confirmed case #45
RECOVERED CASE #48
• Siya ay si confirmed case #46
RECOVERED CASE #49
• Siya ay si confirmed case #47
RECOVERED CASE #50
• Siya ay si confirmed case #48
RECOVERED CASE #51
• Siya ay si confirmed case #49
RECOVERED CASE #52
• Siya ay si confirmed case #50
RECOVERED CASE #53
• Siya ay si confirmed case #51
RECOVERED CASE #54
• Siya ay si confirmed case #53
RECOVERED CASE #55
• Siya ay si confirmed case #54
RECOVERED CASE #56
• Siya ay si confirmed case #57
RECOVERED CASE #57
• Siya ay si confirmed case #62
RECOVERED CASE #58
• Siya ay si confirmed case #63
RECOVERED CASE #59
• Siya ay si confirmed case #9
RECOVERED CASE #60
• Siya ay si confirmed case #11
RECOVERED CASE #61
• Siya ay si confirmed case #64
RECOVERED CASE #62
• Siya ay si confirmed case #65
RECOVERED CASE #63
• Siya ay si confirmed case #34
RECOVERED CASE #64
• Siya ay si confirmed case #39
RECOVERED CASE #65
• Siya ay si confirmed case #66
RECOVERED CASE #66
• Siya ay si confirmed case #56
RECOVERED CASE #67
• Siya ay si confirmed case #68
RECOVERED CASE #68
• Siya ay si confirmed case #69
RECOVERED CASE #69
• Siya ay si confirmed case #70
RECOVERED CASE #70
• Siya ay si confirmed case #71
RECOVERED CASE #71
• Siya ay si confirmed case #72
RECOVERED CASE #72
• Siya ay si confirmed case #74
RECOVERED CASE #73
• Siya ay si confirmed case #75
RECOVERED CASE #74
• Siya ay si confirmed case #73
RECOVERED CASE #75
• Siya ay si confirmed case #76
RECOVERED CASE #76
• Siya ay si confirmed case #77
RECOVERED CASE #77
• Siya ay si confirmed case #78
RECOVERED CASE #78
• Siya ay si confirmed case #79
RECOVERED CASE #79
• Siya ay si confirmed case #80
RECOVERED CASE #80
• Siya ay si confirmed case #82
RECOVERED CASE #81
• Siya ay si confirmed case #84
RECOVERED CASE #82
• Siya ay si confirmed case #81
RECOVERED CASE #83
• Siya ay si confirmed case #83
RECOVERED CASE #84
• Siya ay si confirmed case #85
RECOVERED CASE #85
• Siya ay si confirmed case #86
RECOVERED CASE #86
• Siya ay si confirmed case #87
RECOVERED CASE #87
• Siya ay si confirmed case #88
RECOVERED CASE #88
• Siya ay si confirmed case #89
RECOVERED CASE #89
• Siya ay si confirmed case #90
RECOVERED CASE #90
• Siya ay si confirmed case #91
RECOVERED CASE #91
• Siya ay si confirmed case #92
RECOVERED CASE #92
• Siya ay si confirmed case #94
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #93
• Siya ay si confirmed case #95
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #94
• Siya ay si confirmed case #96
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #95
• Siya ay si confirmed case #93
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #96
• Siya ay si confirmed case #97
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #97
• Siya ay si confirmed case #99
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 33
• Ang dalawa (2) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #98 & 101
• Ang isa (1) ay mula sa isang frontliner
• Ang apat (4) ay mula kana suspect case #91, 92, 99 & 100
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #101
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #111
• Ang apat (4) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #113
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #115
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #117
• Ang apat (4) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang lima (5) ay mula sa mga buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
• Ang tatlo (3) ay mula sa mga health worker
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kanilang trabaho
___¬¬¬______
NEW TEST RESULT RELEASED: 0
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: