Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF MARCH 22, 2021 | 5:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 5
• Ang dalawa (2) ay mula kana suspect case #91 & 100
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #101
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #117
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa trabaho
NEW TEST RESULT RELEASED: 29
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #111
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #113
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pinagdalhang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang frontliner
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga health worker
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kana suspect case #92 & 99
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #101
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #111
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #113
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #115
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #98 & 101
• Ang apat (4) na resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF MARCH 22, 2021 | 5:00 PM
 SUSPECT CASES – 104
ACTIVE CASE – 6 (ADMITTED – 2, ON-GOING QUARANTINE – 4)
CLEARED – 64
DIED- 11
 PROBABLE CASE – 9
DIED – 9
 CONFIRMED CASE – 136
ACTIVE CASE –36
RECOVERED – 99
DIED – 1
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 91
• Isang 57-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Muling ibinalik sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 100
• Isang 23-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon at kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 101 (New)
• Isang 63-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Cerebrovascular Disease
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 102 (New)
• Isang 65-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility, nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 103 (New)
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility, nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 104 (New)
• Isang 57-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility, nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 100
• Isang 66-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maragondon
• Siya ay si suspect case #88
• Nakararanas ng sintomas na ubo, pabalik-balik na lagnat at pananakit ng tyan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-5 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ng ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 102
• Isang 78-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #85
• Nakararanas ng sintomas na ubo at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 103
• Isang 73-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #86
• Nakararanas ng sintomas na ubo at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 104
• Isang 35-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay isa sa mga direktang nakasalamuha ni confirmed case #97
• Nakararanas ng sintomas na lagnat, ubo, pananakit ng kalamnan at likod, at bigat sa dibdib
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-9 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-10 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta ngayong ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 105
• Isang 16-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #87
• Nakararanas ng sintomas na sipon at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 106
• Isang 47-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 107
• Isang 37-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 108
• Isang 32-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 109
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #98
• Nakararanas ng hirap sa paghinga kung kaya’t dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test ika-18 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang result noong ika-19 ng Marso
CONFIRMED CASE # 110
• Isang 69-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Nakaranas ng sintomas na hirap sa paghinga, lagnat at ubo kaya’t dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 111
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Marso sa isang health facility bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Nakararanas ng sintomas na sipon at pananakit ng lalamunan
• Kasalukuyang naka strict quarantine at mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 112
• Isang 41-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nanggaling sa isang health facility at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng protocol ng health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 113
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility sa Metro Manila upang magpa-medical check-up at makalipas ang ilang araw ay nakaranas ng sintomas na hirap sa paghinga kung kaya’t muling dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 114
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nag-tatrabaho sa Metro Manila at may nakasalamuha na nag-positibo sa COVID-19 sa kaniyang trabaho kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 115
• Isang 38-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #101
• Nakakaranas ng sintomas na lagnat, ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 116
• Isang 5-buwan na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 117
• Isang 5-taong gulang na batang babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #104
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 118
• Isang 61-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 119
• Isang 47-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #101
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 120
• Isang 44-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #104
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 121
• Isang 25-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 122
• Isang 38-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #115
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 123
• Isang 56-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha nina confirmed case #101 & #115
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 124
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #93
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 125
• Isang 12-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #95
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 126
• Isang 40-taong gulang na babae mula sa Brgy. Capalong
• Siya ay si suspect case #98
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 127
• Isang 32-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang frontliner
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 128
• Isang 22-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• May nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 129 (New)
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng requirements sa kanyang trabaho at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 130 (New)
• Isang 26-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang frontliner at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 131 (New)
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang frontliner at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 132 (New)
• Isang 41-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang frontliner at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 133 (New)
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #113
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 134 (New)
• Isang 21-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #111
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na lagnat, ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 135 (New)
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakatakdang manganak kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na konsiyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 136 (New)
• Isang 53-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na konsiyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #92
• Siya ay si confirmed case #94
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #93
• Siya ay si confirmed case #95
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #94
• Siya ay si confirmed case #96
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #95
• Siya ay si confirmed case #93
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #96
• Siya ay si confirmed case #97
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #97
• Siya ay si confirmed case #99
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #98 (New)
• Siya ay si confirmed case #98
RECOVERED CASE #99 (New)
• Siya ay si confirmed case #101
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 5
• Ang dalawa (2) ay mula kana suspect case #91 & 100
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #101
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #117
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa trabaho
___¬¬¬______
NEW TEST RESULT RELEASED: 29
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #111
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #113
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pinagdalhang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang frontliner
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga health worker
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kana suspect case #92 & 99
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #101
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #111
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #113
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #115
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #98 & 101
• Ang apat (4) na resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalhang health facility
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: