MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF MARCH 25, 2021 | 5:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 26
• Ang isa (1) ay mula kay suspect case #91
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #122
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #130
• Ang tatlo (3) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #106, 107 & 108
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa isang buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility

NEW TEST RESULT RELEASED: 24
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #105
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed cases #102 & 103
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #130
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #135
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babae na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babae na may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang sanggol na lalaki na may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa pangatlong RT-PCR test nina confirmed case #102 & 103
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #105 & 121
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #115
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #97
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #130
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang health worker
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kana suspect case #102, 103 & 104
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF MARCH 25, 2021 5:00 PM
SUSPECT CASES – 109
ACTIVE CASE – 6 (ADMITTED – 4, ON-GOING QUARANTINE – 2)
CLEARED – 68
DIED- 11
PROBABLE CASE – 9
DIED – 9
CONFIRMED CASE – 148
ACTIVE CASE – 45
RECOVERED – 102
DIED – 1
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 91
• Isang 57-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Muling ibinalik sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 101
• Isang 63-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Cerebrovascular Disease
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 106
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 107
• Isang 50-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Kiloloron
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 108 (New)
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Acute Upper Respiratory Infection
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 109 (New)
• Isang 65-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Pandan
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Penumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 102
• Isang 78-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #85
• Nakararanas ng sintomas na ubo at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Nakuhanan ng pangatlong RT-PCR test noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
CONFIRMED CASE # 103
• Isang 73-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #86
• Nakararanas ng sintomas na ubo at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Nakuhanan ng pangatlong RT-PCR test noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
CONFIRMED CASE # 104
• Isang 35-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay isa sa mga direktang nakasalamuha ni confirmed case #97
• Nakararanas ng sintomas na lagnat, ubo, pananakit ng kalamnan at likod, at bigat sa dibdib
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-9 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-10 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta noong ika-18 ng Marso
CONFIRMED CASE # 105
• Isang 16-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #87
• Nakararanas ng sintomas na sipon at pabalik-balik na lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-9 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
CONFIRMED CASE # 106
• Isang 47-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-23 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 107
• Isang 37-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-23 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 108
• Isang 32-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Nakuhanan ng COVID-19 Rapid Test Antigen sa isang health facility sa karatig-bayan noong ika-6 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Muling sumailalim sa RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at pauloy mino-minotor ng Municipal Health Office
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test noong ika-23 ng Marso at hinihintay ang resulta nito
CONFIRMED CASE # 109
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #98
• Nakararanas ng hirap sa paghinga kung kaya’t dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-8 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-10 ng Marso
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng pangalawang RT-PCR test ika-18 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang result noong ika-19 ng Marso
CONFIRMED CASE # 111
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Marso sa isang health facility bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Nakararanas ng sintomas na sipon at pananakit ng lalamunan
• Kasalukuyang naka strict quarantine at mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 112
• Isang 41-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Nanggaling sa isang health facility at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng protocol ng health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 113
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nanggaling sa isang health facility sa Metro Manila upang magpa-medical check-up at makalipas ang ilang araw ay nakaranas ng sintomas na hirap sa paghinga kung kaya’t muling dinala sa isang health facility
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 114
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nag-tatrabaho sa Metro Manila at may nakasalamuha na nag-positibo sa COVID-19 sa kaniyang trabaho kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-12 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 116
• Isang 5-buwan na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 117
• Isang 5-taong gulang na batang babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #104
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 118
• Isang 61-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #100
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 119
• Isang 47-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #101
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 120
• Isang 44-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #104
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-12 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-16 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 121
• Isang 25-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-24 ng Marso at lumabas na POSITIBO pa rin ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
CONFIRMED CASE # 122
• Isang 38-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha ni confirmed case #115
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng kawalan ng pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 123
• Isang 56-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na direktang nakasalamuha nina confirmed case #101 & #115
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng pagtatae
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 124
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #93
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 125
• Isang 12-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #95
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 126
• Isang 40-taong gulang na babae mula sa Brgy. Capalong
• Siya ay si suspect case #98
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 127
• Isang 32-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang frontliner
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 128
• Isang 22-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• May nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 129
• Isang 40-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng requirements sa kanyang trabaho at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 130
• Isang 26-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang frontliner at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 131
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang frontliner at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 132
• Isang 41-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang frontliner at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 133
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #113
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 134
• Isang 21-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #111
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas na lagnat, ubo at sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 135
• Isang 26-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Nakatakdang manganak kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-19 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na konsiyon
CONFIRMED CASE # 136
• Isang 53-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakatakdang sumailalim sa isang operasyon kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Marso bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-21 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kanyang medikal na kondisyon
CONFIRMED CASE # 137
• Isang 51-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong araw din na iyon
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 138 (New)
• Isang 5-araw na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #135
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-23 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 139 (New)
• Isang 38–taong gulang na babae mula sa Brgy. Tanauan
• Nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho noong ika-23 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-24 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng lalamunan
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 140 (New)
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Nagtatrabaho sa karatig-bayan at may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng katawan
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 141 (New)
• Isang 58-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Maragondon
• Siya ay si suspect case #105
• Nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Marso at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ngayong ika-25 ng Marso
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 142 (New)
• Isang 5-buwan na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• May nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine sa karatig-bayan at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 143 (New)
• Isang 14-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #130
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng sipon
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 144 (New)
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang health worker at isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #130
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat at ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 145 (New)
• Isang 46-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isang health worker at isa sa mga natukoy na nakasalamuha nina confirmed cases #102 & 103
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 146 (New)
• Isang 58-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 147 (New)
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 148 (New)
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga natukoy na nakasalamuha ni confirmed case #127
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Marso bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-25 ng Marso
• Nakakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #92
• Siya ay si confirmed case #94
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #93
• Siya ay si confirmed case #95
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #94
• Siya ay si confirmed case #96
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #95
• Siya ay si confirmed case #93
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #96
• Siya ay si confirmed case #97
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #97
• Siya ay si confirmed case #99
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #98
• Siya ay si confirmed case #98
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #99
• Siya ay si confirmed case #101
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #100
• Siya ay si confirmed case #100
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #101 (New)
• Siya ay si confirmed case #110
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
RECOVERED CASE #102 (New)
• Siya ay si confirmed case #115
• Nakatakdang sumailalim pa rin sa 14-day strict home quarantine
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 26
• Ang isa (1) ay mula kay suspect case #91
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #122
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #130
• Ang tatlo (3) ay mula sa pangalawang RT-PCR test nina confirmed case #106, 107 & 108
• Ang isa (1) ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa isang buntis na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health faciliy
___¬¬¬______
NEW TEST RESULT RELEASED: 24
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kay suspect case #105
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed cases #102 & 103
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #127
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #130
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #135
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babae na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babae na may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang sanggol na lalaki na may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19 mula sa karatig-bayan
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa pangatlong RT-PCR test nina confirmed case #102 & 103
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #105 & 121
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa pangalawang RT-PCR test ni confirmed case #115
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang lalaki na nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng requirements sa kaniyang trabaho
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #97
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #130
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang health worker
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kana suspect case #102, 103 & 104
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 3 »
Our Logos

Follow Us

Contact

Address

Municipal Government Center, La Rosa Street, Poblacion 1, 4335 Real, Philippines

Visitor's Counter

0 4 7 2 6 4
Users Today : 37
Users Yesterday : 97
Users This Month : 3983
Users This Year : 21535
Total Users : 47264
Views Today : 63
Views Yesterday : 223

© 2021. Municipality of Real, Province of Quezon.
All rights reserved. Powered by:
Official Website of Municipality of Real
error: