Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF May 01, 2021 | 5:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT – 17
• Ang apat (4) ay mula kana suspect cases #159, 160, 163 & 164
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #206
• Ang pito (7) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #207
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ng isang nag-positibo sa COVID-19 mula sa ibang bayan
• Ang isa (1) ay mula sa isang babae na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa isang OFW
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga health workers
NEW TEST RESULT RELEASED: 5
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #197
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kay suspect case #158
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE, AS OF May 01, 2021 | 5:00 PM
SUSPECT CASES – 166
ACTIVE CASE – 8 (ADMITTED – 4, ON-GOING QUARANTINE – 4)
CLEARED – 96
DIED- 12
PROBABLE CASE – 11
DIED – 11
CONFIRMED CASE – 212
ACTIVE CASE – 10
RECOVERED – 196
DIED – 6
________
ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE # 159
• Isang 67-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Bronchial Asthma in Acute Exacerbation
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 160
• Isang 34-taong gulang na babaeng buntis mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nanggaling sa isang health facility at nakararanas ng sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-26 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 161
• Isang 70-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Capalong
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 162
• Isang 9-na buwan na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Pediatric Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 163
• Isang 19-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pamamaga ng lalamunan at kawalan ng panglasa at pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-30 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 164
• Isang 57-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pagka-hapo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-30 ng Abril at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE # 165 (New)
• Isang 21-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Upper Respiratory Tract Infection
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE # 166 (New)
• Isang 58-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Bronchial Asthma in Acute Exacerbation
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
_________________
ACTIVE CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE # 182
• Isang 52-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Lumuwas noong ika-22 ng Marso patungong Manila upang mag-asikaso ng kaniyang mga kinakailangan sa pag-alis ng bansa
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-11 ng Abril bilang bahagi ng requirements at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-13 ng Abril
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo at pananakit ng dibdib
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
CONFIRMED CASE # 203
• Isang 65-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakaranas ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga
• Dinala sa isang health facility noong ika-23 ng Abril at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-24 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-25 ng Abril
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 204
• Isang 48-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Siya ay si suspect case #153
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-26 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 206
• Isang 67-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay si suspect case #151
• Nakaranas ng sintomas tulad lagnat
• Dinala sa isang health facility noong ika-17 ng Abril at nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-22 ng Abril bilang bahagi ng protocol sa pinagdalahang health facility at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-28 ng Abril
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 207
• Isang 44-taong gulang na babae mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay si suspect case #155
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pangangati ng lalamunan at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-29 ng Abril
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 208
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maragondon
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-23 ng Abril bilang bahagi ng routine swab test na isinasagawa sa mga health workers na nakatalaga sa Municipal Isolation Unit at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-29 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 209
• Isang 30-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang frontliner
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-23 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-29 ng Abril
• Kasalukuyang nasa Municipal Isolation Unit at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 210
• Isang 23-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Nagtatrabaho sa Metro-Manila at may nakasalamuhang nag-positibo sa COVID-19
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika–28 ng Abril bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-29 ng Abril
• Nakatakdang dalahin sa Municipal Isolation Unit upang mai-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 211 (New)
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-27 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-1 ng Mayo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE # 212 (New)
• Isang 18-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng lalamunan at lagnat
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test bilang confirmatory test noong ika-27 ng Abril at lumabas na POSITIBO ang resulta ngayong ika-1 ng Mayo
• Kasalukuyang naka strict quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE # 164
• Siya ay si confirmed case #163
RECOVERED CASE # 165
• Siya ay si confirmed case #165
RECOVERED CASE # 166
• Siya ay si confirmed case #174
RECOVERED CASE # 167
• Siya ay si confirmed case #175
RECOVERED CASE # 168
• Siya ay si confirmed case #176
RECOVERED CASE # 169
• Siya ay si confirmed case #181
RECOVERED CASE # 170
• Siya ay si confirmed case #177
RECOVERED CASE # 171
• Siya ay si confirmed case #179
RECOVERED CASE # 172
• Siya ay si confirmed case #180
RECOVERED CASE # 173
• Siya ay si confirmed case #183
RECOVERED CASE #174
• Siya ay si confirmed case #186
RECOVERED CASE #175
• Siya ay si confirmed case #188
RECOVERED CASE #176
• Siya ay si confirmed case #191
RECOVERED CASE #177
• Siya ay si confirmed case #192
RECOVERED CASE #178
• Siya ay si confirmed case #193
RECOVERED CASE #179
• Siya ay si confirmed case #152
RECOVERED CASE #180
• Siya ay si confirmed case #156
RECOVERED CASE #181
• Siya ay si confirmed case #184
RECOVERED CASE #182
• Siya ay si confirmed case #189
RECOVERED CASE #183
• Siya ay si confirmed case #190
RECOVERED CASE #184
• Siya ay si confirmed case #194
RECOVERED CASE #185
• Siya ay si confirmed case #160
RECOVERED CASE #186
• Siya ay si confirmed case #178
RECOVERED CASE #187
• Siya ay si confirmed case #187
RECOVERED CASE #188
• Siya ay si confirmed case #196
RECOVERED CASE #189
• Siya ay si confirmed case #198
RECOVERED CASE #190
• Siya ay si confirmed case #199
RECOVERED CASE #191 (New)
• Siya ay si confirmed case #195
RECOVERED CASE #192 (New)
• Siya ay si confirmed case #197
RECOVERED CASE #193 (New)
• Siya ay si confirmed case #200
RECOVERED CASE #194 (New)
• Siya ay si confirmed case #201
RECOVERED CASE #195 (New)
• Siya ay si confirmed case #202
RECOVERED CASE #196 (New)
• Siya ay si confirmed case #205
¬¬¬___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #1
• Siya ay si confirmed case #67
MORTALITY #2
• Siya ay si confirmed case #153
MORTALITY #3
• Siya ay si confirmed case #154
MORTALITY #4
• Siya ay si confirmed case #161
MORTALITY #5
• Siya ay si confirmed case #172
MORTALITY #6
• Siya ay si confirmed case #185
____________
PENDING RT-PCR TEST RESULT – 17
• Ang apat (4) ay mula kana suspect cases #159, 160, 163 & 164
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #206
• Ang pito (7) ay mula sa mga nakasalamuha ni confirmed case #207
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha ng isang nag-positibo sa COVID-19 mula sa ibang bayan
• Ang isa (1) ay mula sa isang babae na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa isang OFW
• Ang dalawa (2) ay mula sa mga health workers
___¬¬¬____
NEW TEST RESULT RELEASED: 5
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nag-positibo sa Rapid Antigen Test
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #197
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kay suspect case #158
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang lalaki na nakatakdang sumailalim sa isang operasyon at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay sa mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

« of 2 »
Official Website of Municipality of Real
error: