Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE AS OF SEPTEMBER 19, 2021 | 07:00 PM

PENDING RT-PCR TEST RESULT: 5
• Ang isa (1) ay mula sa isang babae na nakuhanan ng RT-PCR test sa isang health facility bilang bahagi ng protocol sa mga discharged patients
• Ang isa (1) ay mula sa babaeng nakatakdang manganak at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang isa (1) ay mula kay suspect case #274
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #314, 315 & 323
___________________________________
NEW TEST RESULT RELEASED: 20
• Ang pitong (7) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kana suspect cases #270, 271 & 272
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #319
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha nina confirmed cases #297, 298, 299 & 300
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga nakasalamuha nina confirmed cases #297, 298, 299 & 300
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kay suspect case #273
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang babae na nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa babaeng nakatakdang manganak at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #319
_________________________
MUNICIPALITY OF REAL
COVID-19 UPDATE
AS OF SEPTEMBER 19, 2021 | 07:00 PM

SUSPECT CASES – 275
ACTIVE CASE – 1 (ADMITTED – 1; ON-GOING QUARANTINE – 1)
CLEARED – 167
DIED- 13

PROBABLE CASE – 15
DIED – 15

CONFIRMED CASE – 324
ACTIVE CASE – 26
RECOVERED – 288
DIED – 10
________
COVID-19 ACTIVE SUSPECT CASES
SUSPECT CASE #274
• Isang 60-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at panankit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Setyembre at hinihintay ang resulta nito
• Kasalukuyang naka-strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
SUSPECT CASE #275
• Isang 3-buwang gulang na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Tagumpay
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Pediatric Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
_________
COVID-19 NEW CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE #296
• Isang 32-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #253 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #297
• Isang 72-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Siya ay si suspect case #254
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan at panghihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #300
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Siya ay si suspect case #255
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, at pagtatae
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #301
• Isang 22-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Siya ay si suspect case #256
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #303
• Isang 45-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #258 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at pagka-hilo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #304
• Isang 31-taong gulang na babae mula sa Brgy. Gumian
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
Paglilinaw: Siya ay nakatalaga sa ating Municipal Health Office kung kaya’t napabilang siya sa ating bayan
CONFIRMED CASE #305
• Isang 20-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Siya ay si suspect case #259
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #306
• Isang 34-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay si suspect case #260 at isang frontliner
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, pananakit ng ulo, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, at panghihina ng katawan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #307
• Isang 17-taong gulang na babae mula sa Brgy. Tignoan
• Siya ay si suspect case #248
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at sipon
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-7 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-11 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #308
• Isang 27-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Siya ay si suspect case #269 at isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, sipon, pananakit ng kalamnan at pananakit ng lalamunan
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #309
• Isang 53-taong gulang na babae mula sa Brgy. Maunlad
• Siya ay si suspect case #266 at isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, pananakit ng ulo, panghihina ng katawan at kawalan ng pang-lasa
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #310
• Isang 37-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Llavac
• Siya ay si suspect case #267 at isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, pagkahilo, panghihina ng katawan at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #311
• Isang 82-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #265 at isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #302
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-10 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-13 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #312 (New)
• Isang 8-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #313 (New)
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #319
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #314 (New)
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #270
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo, pag-tatae, pang-hihina ng katawan at pag-susuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #315 (New)
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #271
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagka-hilo, lagnat, ubo, pag-tatae, pang-hihina ng katawan at pag-susuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #316 (New)
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo at pang-hihina ng katawan
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #317 (New)
• Isang 39-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed case #297, 298, 299 # 300
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo at pananakit ng lalamuman
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #318 (New)
• Isang 48-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #319 (New)
• Isang 46-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #320 (New)
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at lagnat
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #321 (New)
• Isang 34-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #295 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng sipon, at kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #322 (New)
• Isang 36-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #306 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #323 (New)
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #324 (New)
• Isang 40-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #272
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, pang-hihina ng katawan at pagsusuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
COVID-19 NEW RECOVERED CASE
RECOVERED CASE #272
• Siya ay si confirmed case #286
RECOVERED CASE #273
• Siya ay si confirmed case #287
RECOVERED CASE #274
• Siya ay si confirmed case #282
RECOVERED CASE #275
• Siya ay si confirmed case #283
RECOVERED CASE #276
• Siya ay si confirmed case #284
RECOVERED CASE #277
• Siya ay si confirmed case #285
RECOVERED CASE #278
• Siya ay si confirmed case #289
RECOVERED CASE #279
• Siya ay si confirmed case #290
RECOVERED CASE #280
• Siya ay si confirmed case #291
RECOVERED CASE #281
• Siya ay si confirmed case #292
RECOVERED CASE #282
• Siya ay si confirmed case #288
RECOVERED CASE #283
• Siya ay si confirmed case #298
RECOVERED CASE #284
• Siya ay si confirmed case #299
RECOVERED CASE #285
• Siya ay si confirmed case #294
RECOVERED CASE #286
• Siya ay si confirmed case #295
RECOVERED CASE #287
• Siya ay si confirmed case #302
RECOVERED CASE #288 (New)
• Siya ay si confirmed case #293
___________
COVID-19 MORTALITIES
________
PENDING RT-PCR TEST RESULT: 5
• Ang isa (1) ay mula sa isang babae na nakuhanan ng RT-PCR test sa isang health facility bilang bahagi ng protocol sa mga discharged patients
• Ang isa (1) ay mula sa babaeng nakatakdang manganak at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isa (1) ay mula sa nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang isa (1) ay mula kay suspect case #274
• Ang isa (1) ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #314, 315 & 323
___¬¬¬_____
NEW TEST RESULT RELEASED: 20
• Ang pitong (7) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang tatlong (3) resultang lumabas na POSITIBO ay mula kana suspect cases #270, 271 & 272
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #319
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa mga nakasalamuha nina confirmed cases #297, 298, 299 & 300
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa mga nakasalamuha nina confirmed cases #297, 298, 299 & 300
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula kay suspect case #273
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang babae na nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang dalawang (2) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa babaeng nakatakdang manganak at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa pagdadalahang health facility
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #319
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay
mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

Official Website of Municipality of Real
error: