Skip to main content

MUNICIPALITY OF REAL COVID-19 UPDATE AS OF SEPTEMBER 23, 2021 | 07:00 PM

 SUSPECT CASES – 276
ACTIVE CASE – 2 (ADMITTED – 1; ON-GOING QUARANTINE – 1)
CLEARED – 167
DIED- 13
 PROBABLE CASE – 15
DIED – 15
 CONFIRMED CASE – 334
ACTIVE CASE – 21
RECOVERED – 302
DIED – 11
________
COVID-19 ACTIVE SUSPECT CASE
SUSPECT CASE #275
• Isang 3-buwang gulang na sanggol na lalaki mula sa Brgy. Tagumpay
• Kasalukuyang nasa isang health facility at nasuri na mayroong Pediatric Community Acquired Pneumonia
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
SUSPECT CASE #276
• Isang 29-taong gulang na babae mula sa Brgy. Llavac
• Nanggaling sa isang health facility at nasuri na mayroong Acute Upper Respiratory Infection
• Nakatakdang kuhanan ng RT-PCR test
• Kasalukuyang naka-strict home quarantine at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
_________
COVID-19 NEW CONFIRMED CASES
CONFIRMED CASE #312
• Isang 8-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #313
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #319
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #314
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #270
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo, pag-tatae, pang-hihina ng katawan at pag-susuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #315
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #271
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagka-hilo, lagnat, ubo, pag-tatae, pang-hihina ng katawan at pag-susuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #316
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo at pang-hihina ng katawan
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #317
• Isang 39-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed case #297, 298, 299 # 300
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo at pananakit ng lalamuman
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #318
• Isang 48-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #319
• Isang 46-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #320
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at lagnat
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #321
• Isang 34-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #295 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng sipon, at kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #322
• Isang 36-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #306 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #323
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #324
• Isang 40-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #272
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, pang-hihina ng katawan at pagsusuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #325
• Isang 32-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility para sa mga admitted patients at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-20 ng Setyembre
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #326
• Isang 24-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility para sa mga admitted patients at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-20 ng Setyembre
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #328
• Isang 64-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan at isa sa mga nakasalamuha nina confirmed cases #314, 315 & 323
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Setyembre
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #329
• Isang 28-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1, General Nakar
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed cases #289 & 290
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Setyembre
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, ubo at sipon
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
Paglilinaw: Siya ay isang empleyado ng ating Lokal na Pamahalaan kung kaya’t napabilang ang kaniyang kaso sa ating bayan
CONFIRMED CASE #330
• Isang 60-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #274
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-17 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Setyembre
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, ubo at sipon
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #331
• Isang 38-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng sipon, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, hirap sa pag-hinga, pananakit ng katawan, ubo at lagnat
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta nong ika-21 ng Setyembre
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #333
• Isang 79-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Tignoan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-16 ng Setyembre bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility para sa mga admitted patients at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Setyembre
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pag-tatae at pag-susuka
• Kasalukuyang nasa isang health facility at patuloy na mino-monitor ang kaniyang medikal na kondisyon
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
CONFIRMED CASE #334 (New)
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-20 ng Setyembre bilang bahagi ng protocol sa pinag-dalahang health facility para sa mga admitted patients at lumabas na POSITIBO ang resulta noong ika-21 ng Setyembre
• Walang sintomas na nararamdaman o asymptomatic
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy namino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
__________
COVID-19 NEW RECOVERED CASES
RECOVERED CASE #285
• Siya ay si confirmed case #294
RECOVERED CASE #286
• Siya ay si confirmed case #295
RECOVERED CASE #287
• Siya ay si confirmed case #302
RECOVERED CASE #288
• Siya ay si confirmed case #293
RECOVERED CASE #289
• Siya ay si confirmed case #297
RECOVERED CASE #290
• Siya ay si confirmed case #300
RECOVERED CASE #291
• Siya ay si confirmed case #301
RECOVERED CASE #292
• Siya ay si confirmed case #305
RECOVERED CASE #293
• Siya ay si confirmed case #307
RECOVERED CASE #294
• Siya ay si confirmed case #296
RECOVERED CASE #295
• Siya ay si confirmed case #303
RECOVERED CASE #296
• Siya ay si confirmed case #304
RECOVERED CASE #297
• Siya ay si confirmed case #306
RECOVERED CASE #298
• Siya ay si confirmed case #308
RECOVERED CASE #299
• Siya ay si confirmed case #309
RECOVERED CASE #300
• Siya ay si confirmed case #310
RECOVERED CASE #301 (New)
• Siya ay si confirmed case #311
RECOVERED CASE #302 (New)
• Siya ay si confirmed case #327
___________
COVID-19 MORTALITIES
MORTALITY #11
• Siya ay si confirmed case #332
________
PENDING RT-PCR TEST RESULT: 0
___¬¬¬_____
NEW TEST RESULT RELEASED: 4
• Ang isang (1) resultang lumabas na POSITIBO ay mula sa isang babaeng nanggaling sa isang health facility at nakuhanan ng RT-PCR test bilang bahagi ng protocol sa mga admitted patients
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa isang nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha ni confirmed case #319
• Ang isang (1) resultang lumabas na NEGATIBO ay mula sa nakasalamuha nina confirmed case #314, 315, 323 & 328
___________
PAGLILINAW:
May mga datos mula sa mga health facility na hindi kaagad naibibigay kaya’t hindi kaagad nailalagay
mga ulat.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT:
• Pinalawak ang pagsasagawa ng RT-PCR testing para mas madaling matukoy ang mga indibidwal na maaaring mayroong COVID-19. Dahil dito, minarapat ng mga hospital na magsagawa ng RT-PCR test sa bawat pasyente kahit hindi ito suspect case.
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala naming importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

Official Website of Municipality of Real
error: