Skip to main content

NEW COVID-19 CONFIRMED CASES AS OF SEPTEMBER 19, 2021 | 7:00 PM

NEW COVID-19 CONFIRMED CASES
AS OF SEPTEMBER 19, 2021 | 7:00 PM
Ang ating bayan ay muling nagtala ng mga bagong kaso ng COVID-19.
Narito ang mga detalyeng nakalap ng ating Local Contact Tracing Team:
COVID-19 CONFIRMED CASE # 312 (NEW)
• Isang 8-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed case #302 & 311
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng lalamunan
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 313 (NEW)
• Isang 28-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #319
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo at pananakit ng ulo
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 314 (NEW)
• Isang 33-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #270
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo, pag-tatae, pang-hihina ng katawan at pag-susuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 315 (NEW)
• Isang 68-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay si suspect case #271
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagka-hilo, lagnat, ubo, pag-tatae, pang-hihina ng katawan at pag-susuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 316 (NEW)
• Isang 50-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo at pang-hihina ng katawan
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 317 (NEW)
• Isang 39-taong gulang na babae mula sa Brgy. Kiloloron
• Isa sa mga nakasalamuha nina confirmed case #297, 298, 299 # 300
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, pananakit ng ulo at pananakit ng lalamuman
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng isinagawang contact tracing at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 318 (NEW)
• Isang 48-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 319 (NEW)
• Isang 46-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 320 (NEW)
• Isang 56-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Cawayan
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo at lagnat
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 321 (NEW)
• Isang 34-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 1
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #295 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng sipon, at kawalan ng pang-lasa at pang-amoy
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 322 (NEW)
• Isang 36-taong gulang na babae mula sa Brgy. Ungos
• Isa sa mga nakasalamuha ni confirmed case #306 at isang empleyado ng Lokal na Pamahalaan
• Nakaranas ng sintomas tulad ng ubo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 323 (NEW)
• Isang 31-taong gulang na lalaki mula sa Brgy. Poblacion 1
• Siya ay isang health worker
• Nakaranas ng sintomas tulad ng pananakit ng ulo
• Nag-positibo sa COVID-19 Rapid Antigen Test kung kaya’t nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre bilang bahagi ng confirmatory test at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
COVID-19 CONFIRMED CASE # 324 (NEW)
• Isang 40-taong gulang na babae mula sa Brgy. Poblacion 61
• Siya ay si suspect case #272
• Nakaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, pagka-hilo, kawalan ng pang-lasa at pang-amoy, pang-hihina ng katawan at pagsusuka
• Nakuhanan ng RT-PCR test noong ika-14 ng Setyembre at lumabas na POSITIBO ang resulta noong gabi ng ika-18 ng Setyembre
• Kasalukuyang naka-strict isolate at patuloy na mino-monitor ng Municipal Health Office
• Nagsasagawa ng maigting na contact tracing sa mga taong nakasalamuha
PAALALA:
Ang COVID-19 ay maaring makahawa sa malapitang pakikisalamuha sa ibang tao, kaya naman ang lahat po ay pinag-iingat at pinapayuhan na manatili sa kanilang mga tahanan kung wala namang importanteng pakay sa labas at sa mga pampublikong lugar; palagiang maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung uubo o babahing gamit ang panyo, tissue paper at manggas ng damit.
MAKIISA AT MAG-INGAT PO TAYONG LAHAT REALEÑOS!
OPCEN (OPERATION CENTER ON COVID-19) HOTLINE:
0905-364-1041
0975-515-5972
MAC (MUNICIPAL ACTION CENTER) HOTLINE:
0999-929-4247
#StayHome
#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#RealeñoDisiplinado
#GodBlessReal
#AksyonDiretso
#LetsWinThisTogether

Official Website of Municipality of Real
error: