Skip to main content

Pagtataas ng Bandila | Enero 18, 2021

Sa ipinaabot na mensahe ni Halig Punong Bayan Joel Amando A. Diestro, hinikayat niya ang bawat isa na gampanan ang kinalang mga tungkulin ng buong puso at may pagkakaisa.

Iniwan naman ni Ptr. Ronald Galinato ang mensahe mula sa Salita ng Diyos na hinango sa Santiago 1:17 na nagsasabing “Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago, o nagpapakita ng bahagya mang pagbabago.”

Official Website of Municipality of Real
error: