Skip to main content

Para sa kumpletong proteksyon, isuot ng tama ang inyong mga face masks

Hindi na sapat ang pagsusuot lamang ng face mask. Kailangan ay wasto ang pagsuot natin nito para sapat ang mabibigay nitong proteksyon sa atin laban sa mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19.
Ito ay mahalagang paalaala mula sa Department of Health.

Official Website of Municipality of Real
error: